søndag 9. august 2009

Ny sti Furuåsen - Lille Sandungen


Ingen verdensbegivenhet, men det er anlagt en ny sti i Vestmarka.(se gps-spor på kartet)
Asker Turlag v/Sveinung har merket en ny trase, så vil tiden vise om den blir populær. Om man skal fra Furuåsen til Sandungen er jo etablerte traseer enklere. Det går også rykter om at for å få lov til å blåmerke en ny trase måtte de fjerne blåmerkene på en annen sti istedet.(dvs eksisterende sti til lysløypa øst for Vestlia).
Om man kunne komme med et ønske så måtte det være at Asker Turlag opparbeidet stien som krysser Hansemarka!(fra oppgangen mot Bergsåsen og overtil enden av veien/lysløypa på Furuåsen)

Når jeg er inne på DNT og Asker turlag er det fristende å kommentere et par andre saker:
pt er hverken Hovdehytta eller noen av rutene i området synlige på Turistforeningen sine sider.(Trykk på 'vis kart').

Asker turlag har satt opp en fin sikteplate utenfor Hovdehytta, som peker mot diverse topper i området. Det er imidlertid en feil: Angitte strek 'Tryvannshøgda' peker på Røverkollen, mens Tryvannstårnet og hele den åsen er skjult bak Bergsåsen og altså ikke synlig fra Hovdehytta!

Oppdatering:


For dokumentasjon måtte jeg jo ut en gang til, så vedlagt gps-rute fra ny løpetur (motsatt vei om man studerer hastighet...).
Her synes det mitt forsøk på å finne traseen tvers over Hansemarka, ikke vellykket hele veien.(men akkurat da regnet og tordnet det, så jeg leitet ikke akkurat etter tråkkende der jeg ikke fant dem)Og så har jeg fotografert Tryvasshøgda fra Bergsåsen (på bildet er Kjelsås helt til høyre på bildet) og Røverkollen fra Hovdehytta. (på sistnevnte er Grefsenkollen såvidtsynlig foran/til venstre for masta )

Oppdatering:

Jan Martin Larsen har sendt meg hvor han liker å krysse Hansemarka, men han sier at Asker Turlag ikke kommer til å opparbeide noen trase.

Ingen kommentarer: