torsdag 16. april 2009

14.april - Kaesong og grensen til Syd-Korea


Etter å ha løpt orientering reiste vi med buss sydover til Kaesong, som er en gammel hovedstad fra før okkupasjonstiden under Japan. Reisen gikk langs en bred motorvei uten trafikk, men med flere kontroller underveis. Et argument for den brede veien er sikkert for troppetransport mot grensen.
Nå så det rart ut det folk gikk og syklet midt på motorveien og tydlig ble overrasket når det kom motorisert ferdsel.


I Kaesong så vi først og fremst på grensen. Det er en demilitærisert sone langs grensen, så vi fikk faktisk komme inn på selve grensen.
Vi besøkte rommet der fredsforhandlinger og fredsavtale under Koreakrigen var undertegnet. Det kom også fram at Norge var blandt 'fienden' siden vi hadde støttet de amrikanske troppene med medisinsk utstyr.
Vi var helt inne på grensen som går gjennom noen brakker med NordKoreansk bygg på den ene siden og så ser man direkte over på Syd-Koreansk bygg der masse kameraer helt sikkert filmet oss.
En ting var helt klart: det var 'The American Imperialistic agressive Army' som var skyld i at Korea ikke er samlet....

Ingen kommentarer: